WEB APPLICATION SECURITY

Monitoring aktuálních informací na téma "Bezpečnost webových aplikací - Web Application Security". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. V tomto odborném weblogu jsou uváděny především stručně komentované odkazy na knihy, časopisy, na zdroje publikované na internetu a na pozoruhodné odborně zaměřené akce.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.6.10

Přerušení funkce weblogu

Obsah tohoto weblogu převzaly jiné stránky portálu AKA MONITOR.
Do odvolání nebude obsah aktualizován.
Děkuji všem, kdo weblog využívali, za přízeň.

K informacím týkajícím se původního tématu se na portálu AKA MONITOR dostanete nejlépe přes weblog
http://e7news.akamonitor.cz , věnovaný novinkám na portálu.

Arnošt Katolický